Milieu

Een ander doel van onze organisatie is milieuvriendelijk ondernemen. Bij de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten zal naar beste vermogen, de beste technische en economische verantwoorde maatregelen en voorzieningen worden getroffen om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken.

Briljant schoonmakers voldoet aan de eisen die de milieuwet en regelgeving stelt en leeft deze na. Als organisatie willen wij milieubelasting voorkomen en streven wij naar continue verbetering. Dit hebben wij ook geborgd binnen  het Siev keurmerk.